TRANG CHỦ
CHỦ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN
TIN TỨC
TẦM NHÌN 360
LIÊN HỆ
BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
THƯ THÁI
TẬN TÂM HỒN
9/14/2017

Tiến độ thi công cốt thép sàn tầng 4 zone 5, chuẩn bị đổ Bê tông

‍Tiến độ thi công cốt thép sàn tầng 4 zone 5, chuẩn bị đổ Bê tông
Tiến độ thi công cốt thép sàn tầng 4 zone 5, chuẩn bị đổ Bê tông

< QUAY VỀ
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
HẠNG MỤC
Tin tứcTiến độ