TRANG CHỦ
CHỦ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN
TIN TỨC
TẦM NHÌN 360
LIÊN HỆ

A&B Central Square
BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA NHA TRANG

A&B CENTRAL SQUARE
BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA NHA TRANG

A&B CENTRAL SQUARE
BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA NHA TRANG

A&B CENTRAL SQUARE
BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA NHA TRANG

BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
THƯ THÁI
TẬN TÂM HỒN

LIÊN HỆ SỐ HOTLINE:

Leasing TTTM: 0902 055 075
Unit Hotel: 0932 150 691
A&B CENTRAL SQUARE

44 Trần Phú, Phường Lộc Thọ
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Hotline:
Leasing TTTM: 0902 055 075
Unit Hotel: 0932 150 691

Tel:  +84 028 3827 3673
Fax:  +84 028 3827 2675
www.abnhatrang.vn

SALES & MARKETING OFFICE

76A Lê Lai, Phường Bến Thành
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline:
Leasing TTTM: 0902 055 075
Unit Hotel: 0932 150 691

Tel:  +84 028 3827 3673
Fax:  +84 028 3827 2675

Thông tin quý khách đã được nhận!
Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin