BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
BIỂU TƯỢNG
CỦA THỊNH VƯỢNG
THƯ THÁI
TẬN TÂM HỒN

TIN TỨC - TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tầng 6 T đã đóng Cofa, chuẩn bị đổ bê tông

Tầng 6 T đã đóng Cofa, chuẩn bị đổ bê tông.

CHI TIẾT -

Tiến độ thi công cốt thép sàn tầng 4 zone 5, chuẩn bị đổ Bê tông

Tiến độ thi công cốt thép sàn tầng 4 zone 5, chuẩn bị đổ Bê tông

CHI TIẾT -

Tiến độ tại công trường A&B Central Square. Hiện công trình đã lên tầng 3.

Tiến độ tại công trường A&B Central Square. Hiện công trình đã lên tầng 3.

CHI TIẾT -

Dự kiến đầu tháng 06/2017 A&B Central Square sẽ hoàn thành phần móng cọc

Cập nhật 1 số hình ảnh tại công trường A&B Central Square vào đầu tháng 05/2017

CHI TIẾT -

Kết cấu tường hầm, Móng và kết cấu tầng hầm

Tiến độ của A&B Central Square - Kết cấu tường hầm, Móng và kết cấu tầng hầm

CHI TIẾT -